Vill du handla dyrt eller billigt?

Cheap-3Som en gemensam faktor för alla människor som ska köpa något brukar det finnas en vilja att inte betala för mycket. Nu brukar det naturligtvis också handla om att du får den kvalitet du önskar och behöver, även om du väljer att handla billigt. Därmed blir det direkta svaret på om du vill handla dyrt eller billigt, naturligtvis valet att handla billigt. Många gånger kan du idag finna exakt samma produkt och samma märke till olika priser beroende på valet av inköpsplats. Direkt kan du då ställa dig frågan varför det är på det sättet, och varför inte alla platser tar samma pris för samma produkter?

Detta beror helt enkelt på att det är fri prissättning på produkter och tjänster och det då är helt upp till säljaren att sätta det pris som de tycker att de behöver ta för de produkter de säljer. En annan anledning är att det då och då förekommer kampanjer och vid dessa tillfällen är vissa butiker och företag med på dessa kampanjer medan andra avstår. Som en sista faktor har priset på en produkt att göra med hur många produkter som köps in av det företag som säljer dem. Köper de många produkter får de ett bättre pris och kan därmed också ge sina kunder ett lägre pris.

Nu varierar det dock från person till person om de vill handla dyrt eller billigt. Detta brukar handla om hur mycket pengar de har och hur deras ekonomi ser ut. En del har så mycket pengar att de bara går till sin favoritbutik och köper det de vill ha till det pris som står, medan andra får ha koll på ekonomin och leta efter de bästa priserna de kan hitta. I grund och botten är det nog ändå så att alla med ett normalt tankesätt vill handla det de köper så billigt som möjligt utan att tulla på den kvalitet de får.